برداشت اطلاعات و آمارگیری همواره کاری پرهزینه و کند بوده است. برداشت اطلاعات معمولاً به کمک فرمهای کاغذی انجام میگیرد که فرایند چاپ و تکثیر فرم کاری پر هزینه و زمانبر است و آمارگیران مجبورند جهت تحویل فرمهای پر شده و دریافت فرمهای جدید دائماً به سرپرستان خود مراجعه کنند. مسئولین آمارگیری از محل و زمان تکمیل پرسشنامه ها بی اطلاع هستند. در مواردی نیز که کار برداشت به کمک تبلت انجام میگیرد ساخت فرمها به یک متخصص نرم افزار نیاز دارد و چندین روز طول میکشد و در بسیاری از موارد کار به صورت آفلاین میباشد. در راستای حل این مشکلات و کاهش هزینه و زمان کار برداشت، اطلاعات سامانه دینامیک برداشت اطلاعات آنلاین به کمک جمعی از متخصصین توانمند کشورمان ایجاد شد. از مزایای دیگر این سامانه می¬توان به امکان ردیابی آمارگیران اشاره کرد.
وظیفه اصلی این سامانه ساخت فرم ها، ارسال به آمارگیران، برداشت اطلاعات در مکانهای مختلف و تجمیع آن میباشد. کلیه فرایندهای این سامانه به صورت آنلاین و دینامیک انجام میگیرد.
اجزای سامانه:
این سامانه از 2 بخش پنل تحت شبکه و نرم افزار آندروید تشکیل شده است. کار پنل تحت شبکه ایجاد فرم¬های برداشت، تعریف کاربران، اختصاص فرم به کاربران، نظارت بر کاربران، مشاهده اطلاعات برداشت شده و خروجی گرفتن از اطلاعات برداشت شده میباشد. کار نرم افزار آندروید دریافت فرمها از پنل، برداشت و ارسال اطلاعات برداشت شده میباشد.
چرخه کار:
چرخه کار برداشت اطلاعات در این سامانه به شرح زیر میباشد:
1. تعریف فرم
2. ایجاد اجزای فرم
3. تعریف کاربران
4. اختصاص فرم به کاربران
5. دریافت فرم توسط کاربران
6. پر کردن فرم توسط کاربران و ارسال
7. مشاهده اطلاعات ارسالی از طرف کاربران
8. استخراج اطلاعات فرمها از سامانه