مشاوره در خصوص سامانه های مکان محور میتواند علاوه بر کاهش هزینه اولیه باعث حفظ سرمایه گذاری انجام شده و ایجاد بهره وری در سازمانها گردد. پیشنهاد ما این است که پیش از انجام هر گونه خرید سخت افزار یا نرم افزار از مشاوره رایگان ما استفاده کنید. 
اطلاعات لازم که شما باید پیش از انجام مشاوره برای خود تعیین کنید عبارتند از:
  • تعداد متحرکهای فعلی و نهایی سازمان شما
  • تعداد کاربران سامانه شما
  • توانایی سازمان شما در ایجاد و نگهداری سرور
  • درجه امنیت مورد نظر شما