شرکت فناوری های نوین کینو در سال 1388 با هدف ارائه راهکارهای جدید مبتنی بر تکنولوژی روز تاسیس گردید. این شرکت با بهره گیری از متخصصان داخلی و الگوبرداری از شرکتهای موفق جهانی موفق گردید محصولات مختلفی را ایجاد و تجاری سازی نماید